Úvod Aktuálně DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Důležitá oznámení

Opatření poskytovatele k podvodným SMS a e-mailům

17. 1. 2019

Vážení klienti,

jelikož nadále dochází k zasílání podvodných SMS a emailů jménem naší společnosti, na které jsme upozornili již dne 8.11.2018, obrátili jsme se cestou právního zástupce naší společnosti na Městské státní zastupitelství v Praze podáním trestního oznámení.
Děkujeme tímto za poskytnutí zásadních informací a podkladů, kterými jsme mohli toto nezákonné jednání dokladovat. Zároveň žádáme všechny, kteří byli v důsledku podvodné SMS, nebo emailu poškozeni tím, že provedli požadovanou úhradu a jsou ochotni poskytnout důkazní materiál, aby nás kontaktovali cestou zákaznické linky.
Děkujeme

Tým Nej.cz

Oznámení o zveřejnění dokumentů platných od 1. 1. 2019

28. 11. 2018

Vážení klienti,

dokumenty týkající se změn od 1.1.2019, na které jste byli upozorněni v dopise, popř.emailu, jsou zveřejněny na našem webu www.nej.cz v Zákaznické sekci/Dokumenty a manuály.
Vaše Nej.cz

Oznámení o změně VOP a ostatních dokumentů k 1.1.2019

26. 11. 2018

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám prosím, abychom Vás tímto informovali o změnách smluvních dokumentů, které nastávají s účinností od 1. 1. 2019. Důvodem je jak sjednocování podmínek po sloučení jednotlivých firem pod hlavičkou Nej.cz, tak změny vyvolané správními rozhodnutími ČTÚ, které jsme obdrželi, ale i formální změny spojené s fúzí naší společnosti. Tyto dokumenty budou zveřejněny ddo 30.12.2018 na https://www.nej.cz/zakaznicka-sekce/dokumenty-a-manualy/

Konkrétně k 1. lednu 2019 měníme následující dokumenty:

-všeobecné obchodní podmínky – nově Všeobecné podmínky
-provozní řády jednotlivých služeb
-vzor smlouvy pro nové zákazníky
-zavádíme Reklamační řád - pro ty z Vás, kteří odebírají služby na původní síti Nej.cz
-rozdělujeme ceník na Ceník poplatků, Ceník zařízení a Ceník služeb, kde dochází k některým
změnám
-do Ceníku služeb (na původní síti Nej.cz) přidáváme služby na technologii GPON, kterou
postupně v mnoha městech spouštíme


Ve Všeobecných podmínkách měníme typ smlouvy uzavřené na dobu určitou, na smlouvu sjednanou na dobu neurčitou se závazkem. Všem z Vás, kteří máte aktuálně uzavřenu smlouvu na dobu určitou, bude tato od 1. 1. 2019 převedena do režimu smlouvy na dobu neurčitou se závazkem minimální doby užívání služby a Váš závazek uplyne dnem, sjednaným v současné smlouvě jako poslední den doby určité.
Veškeré zásadní změny jsou ve smluvní dokumentaci, zveřejněné v „Zákaznické sekci“ na stránkách www.nej.cz, vyznačeny zvýrazněným textem.

Ke shodnému datu 1. 1. 2019 rušíme v celém rozsahu Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky a nahrazujeme je nově vydanými Všeobecnými podmínkami. Pokud tedy s námi máte obchodní vztah uzavřený s těmito VOP, plynule přejdete na nové podmínky od výše uvedeného data.

Některé změny nastávají pro ty z Vás, kteří užíváte službu NET TV (internetovou televizi). V technické rovině jsme změnili vysílací platformu, která kromě nových funkcí a vzhledu umožní od 1. 2. 2019 také větší variabilitu v objednávání programů. V sítích Nej.cz bude možné si volit kanály dle svých preferencí i mezi základními programy. Rovněž zavádíme i nový kreditní balíček.

Pro naplnění zákonných ustanovení dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Vás zároveň tímto informujeme o Vašem právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebudete akceptovat. Toto Vaše rozhodnutí, kterým bude vzájemný smluvní vztah ukončen v celém rozsahu ke dni 1. 1. 2019, sdělte, prosím, písemnou formou na adresu Zákaznického centra, Nám. Svobody 1142, Třinec, PSČ 739 61, a to nejpozději do 20. 12. 2018.

Dovolujeme si také upozornit, že v souladu s novelizací zákona je operátor povinen komunikovat se zákazníky způsobem, který si zákazník zvolil pro zasílání vyúčtování. V případě, že jste si způsob zasílání vyúčtování do dnešního dne neurčili (emailem, případně poštou – od 1. 1. 2019 zpoplatněno 49 Kč), zařadili jsme Vás do skupiny, které zasíláme vyúčtování prostřednictvím klientského účtu Moje Nej na našich webových stránkách www.nej.cz. Zde naleznete po zadání čísla smlouvy a PINu, který Vám byl přidělen, detaily smlouvy včetně kompletního vyúčtování služeb. Doporučujeme Vám v klientském účtu uvést svůj emailový, případně telefonní kontakt sloužící pro Váš aktuální přehled důležitých informací, které zasíláme zákazníkům emailem nebo formou SMS zprávy.
Pokud Vám zasílání vyúčtování přes klientský účet nevyhovuje, nebo k němu nemáte potřebné údaje pro přihlášení, případně budete chtít nahlásit své kontaktní údaje jiným způsobem, prosím kontaktujte naše zákaznické středisko, tel. 488 999 488, e-mail: zakaznicke.centrum@nej.cz, kde si můžete sjednat jiný způsob.


Věříme, že uvedené změny přijmete s porozuměním a nadále budete s poskytováním našich služeb spokojeni.

Nej.czOznámení o změně TV nabídky pro zákazníky OMEZENÉ TV nabídky ve městě Mimoni

16. 11. 2018

zákazníku,

rádi bychom Vás seznámili se změnami, které probíhají na kabelové televizi ve Vašem městě. Abychom zvýšili stabilitu a spolehlivost televizních a internetových služeb, dokončili jsme pro Vás první fázi technologické modernizace sítě a zrealizovali druhou nezávislou přívodní linku pro Mimoň a zároveň jsme ji výrazně posílili.
Jelikož se snažíme pro Vás zachovat také současné pozemní vysílání v naší síti a především abyste nemuseli v blízké době nástupu DVB-T2 investovat do koupě nového televizního přístroje a nemuseli tak dále zvyšovat své náklady na sledování televize, provádíme 27. 11. 2018 technickou změnu Vaší nabídky. V rámci toho mimo jiné získáte řadu prémiových kanálů jako ARD, ZDF, Eurosport 1,2, Euronews, Nickelodeon, Nickelodeon Junior a další české, slovenské a polské kanály.
Prosíme proto, abyste si 27. 11. 2018 v odpoledních hodinách přeladili Vaši televizi v režimu DVB-T (anténa/pozemní vysílání).
Touto změnou se pro Vás nic nemění, avšak modernizací sítě jsme schopni Vám nyní nabídnout výrazně větší variabilitu při výběru TV kanálů a rozšířit si nabídku výběrem z celé řady programových balíčků, ale také možnost zvolit si službu Nej NET TV, kde můžete sledovat TV kanály až 7 dní zpětně a navolit si libovolné programy sami dle vašeho individuálního výběru.
S jakýmikoli Vašimi dotazy či v případě problémů s laděním se můžete obrátit na naší zákaznickou linku 488 999 488 v pracovních dnech od 8 do 18 h, kde Vám rádi pomůžeme také s případnou změnou programové nabídky.
Dovolujeme si také upozornit, že v souladu s novelizací zákona je operátor povinen komunikovat se zákazníky způsobem, který si zákazník zvolil pro zasílání vyúčtování. V případě, že jste si způsob zasílání vyúčtování do dnešního dne neurčili (emailem, případně poštou - zpoplatněno 20 Kč), zařadili jsme Vás do skupiny, které zasíláme vyúčtování prostřednictvím klientského účtu Moje Nej na našich webových stránkách www.nej.cz. Zde naleznete po zadání čísla smlouvy a PINu, který Vám byl přidělen, detaily smlouvy včetně kompletního vyúčtování služeb. Doporučujeme Vám v klientském účtu uvést svůj emailový, případně telefonní kontakt sloužící pro Váš aktuální přehled důležitých informací, které zasíláme zákazníkům emailem nebo formou SMS zprávy.
Pokud Vám zasílání vyúčtování přes klientský účet nevyhovuje, nebo k němu nemáte potřebné údaje pro přihlášení, případně budete chtít nahlásit své kontaktní údaje jiným způsobem, prosím kontaktujte naše zákaznické středisko, tel. 488 999 488, e-mail: zakaznicke.centrum@nej.cz, kde si můžete sjednat jiný způsob.

Věříme, že úpravu programové nabídky oceníte a zůstanete s našimi službami i nadále spokojeni.

© 2021 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl