Úvod Podpora Měření rychlosti Měření rychlosti internetu

Měření rychlosti internetu

Jak správně změřit rychlost připojení k internetu?

Rychlost připojení zkoušejte měřit jen za předpokladu, že jsou ideálně splněny všechny následující podmínky, neboť v opačném případě nemusí být výsledky měření přesné.

Podmínky:

  • Připojení k modemu/síti ethernetovým kabelem, nikoliv bezdrátově (Wi-Fi)
  • Počítač s moderním a správně nastaveným operačním systémem, ideálně nově nainstalovaným
  • Aktuální verze všech ovladačů hardware Vašeho počítače, aktuální verze webového prohlížeče
  • Zastavené všechny ostatní procesy, které mohou negativně ovlivnit výsledek testu (stahování, youtube, apod.)
  • V případě měření přes modem žádná další připojená zařízení k modemu (jiný počítač, televize, tablet, telefon, apod.)

Kde si mohu rychlost připojení ověřit?

Rychlost připojení v naší síti doporučujeme ověřovat pomocí našeho nástroje pro měření rychlosti, jenž naleznete na adrese mereni.nej.cz. Výsledek měření se v případě všech našich zákazníků propíše i do interního systému vč. dalších údajů měření, což může pomoci v případě řešení potíží s rychlostí připojení.

Doporučeným nástrojem pro měření rychlosti připojení je dle ČTÚ aplikace NetTest, kterou úřad provozuje.

Využít můžete samozřejmě i libovolný veřejně dostupný nástroj pro měření rychlosti připojení, výsledky ale vzhledem k vytíženosti těchto nástrojů nebývají příliš přesné. Doporučit můžeme například aplikaci speedtest.net, která podává poměrně přesné výsledky při testu na více serverech. Výsledek takového měření je ale nutno nám v případě řešení potíží s rychlostí zaslat jako odkaz, či alespoň jako screen z měření ve formě obrázku.

Technický popis měření rychlosti připojení k internetu

Rychlost internetu jako takového nelze nijak změřit, neboť internet je obrovská decentralizovaná počítačová síť, která propojuje různá zařízení po celém světě mezi sebou tak, aby mezi sebou mohla komunikovat. Co však změřit lze, tak to je rychlost přenosu dat mezi dvěma body (zařízeními) v této síti, tedy v internetu. Pro lepší pochopení uvedeme jako příklad měření mezi body A a B. Při takovém měření je pak bodem A zpravidla váš počítač, či jiné zařízení, na kterém měření provádíte (tzv. klient). Bodem B je pak zařízení pro měření rychlosti (tzv. server), nejčastěji výkonný počítač někde v internetu, vůči kterému se měření rychlosti provádí. Měření rychlosti je tedy technicky měření schopnosti dané sítě přenášet data mezi body A a B.

Nejčastějším, a také nejjednodušším způsobem měření rychlosti, je test stahování a odesílání určitého množství dat za určitý čas, a to mezi klientem (bod A) pomocí webového prohlížeče, a serverem (bod B), což je zpravidla webový server, podobný tomu, ze kterého si běžně prohlížíte webové stránky, či posloucháte hudbu nebo sledujete filmy. Měření pak probíhá díky webové stránce, která se z daného serveru načte, a umožní data přenášet a měřit jejich množství. Naměřená rychlost připojení pak odpovídá nejpomalější části v trase mezi body A a B.

Nejčastěji je tím nejpomalejším článkem bezdrátové (Wi-Fi) připojení, nebo jiný problém v počítači, například softwarový (nevhodná konfigurace programů, více instalovaných antivirů najednou, apod.), či hardwarový (starší nevýkonný procesor, pomalá či vadná síťová karta), apod.)

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl