Úvod Aktuálně Vnitřní oznamovací systém Vnitřní oznamovací systém Nej.cz

Aktuálně

Vnitřní oznamovací systém Nej.cz

Společnost Nej.cz s.r.o. zavedla a provozuje vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákonem stanovené povinnosti v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („ZoOO“).

Zavedený oznamovací systém je určen zaměstnancům Nej.cz s.r.o. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své činnosti pro Nej.cz s.r.o.

Společnost Nej.cz zajistí ochranu totožnosti oznamovatele a ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle ZoOO.

Oznámení ve smyslu ustanovení § 2 ZoOO lze podat následovně:

Společnost Nej.cz výslovně vylučuje přijímání oznámení, které:

Oznamovatel bere na vědomí, že společnost Nej.cz s.r.o. bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje oznamovatele uvedené v jeho oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

Ochrana před odvetným opatřením ale nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se taková osoba dopustí přestupku, za nějž lze dle § 23 ZoOO uložit pokutu do 50.000 Kč.

Ve smyslu ustanovení § 7 ZoOO je oznamovatel oprávněn oznámení podat i Ministerstvu spravedlnosti


Identifikace oznamovatele (pouze pro oznámení, která nesouvisí s výkonem pracovní činnosti oznamovatele pro společnost Nej.cz)

Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování podnětů. Odesláním podnětu Oznamovatel stvrzuje správnost údajů a popisu jím oznámeného podezření obsažených v tomto podnětu a vyslovuje souhlas, aby společnost Nej.cz s.r.o. , IČO 03213595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00 pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Corporate Compliance Internal Investigation programu skupiny KAPRAIN, zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje Oznamovatele uvedené v tomto podnětu. Údaje o Oznamovateli dále je společnost Nej.cz s.r.o. oprávněna použít pro vlastní statistické účely a předat dalšímu správci – společnosti Kaprain Holding Limited, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 1065 Nikósie, Kypr, registrovanou pod registračním číslem HE 318 384, rovněž pro účely zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto podnětu Oznamovatel uděluje na dobu pěti let. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Nej.cz s.r.o. jsou dostupné zde. Odesláním podnětu Oznamovatel dále bere na vědomí, že tento podnět k prověření možného deliktního jednání v systému Corporate Compliance Internal Investigation skupiny Kaprain neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se podnět týká. Z podání úmyslně obsahujícího zavádějící, nekorektní, nepravdivé, nebo neúplné informace může být ze strany společnosti Nej.cz s.r.o., nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.

* Položka je povinná

Sestavíme nabídku nej z Nej

Stále váháte, který tarif je pro vás ten pravý? Máte jakýkoliv dotaz k našim službám? Nechte nám na sebe kontakt a my se brzy ozveme.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázové telefonické nabídky našich služeb. Více informací najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.
© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl