Úvod Podpora Otázky a odpovědi Vyúčtování, platby, reklamace

Vyúčtování, platby, reklamace

Způsoby pro zasílání vyúčtování

Elektronicky:

 • Každý náš klient má přidělen klientský účet pod názvem Moje Nej. V jedné z jeho sekcí, pod názvem Vyúčtování v levé části menu, nalezne vystavená vyúčtování v přehledném seznamu včetně příloh ve formátu pdf, a to aktuální a zároveň za několik měsíců zpětně. Vedení klientského účtu a přístup k vyúčtování je zcela ZDARMA.
 • Další z možností je zasílání vyúčtování ve formátu pdf na emailovou adresu. Tato forma je rovněž zcela ZDARMA. Emailovou adresu je možné zadat v klientském účtu Moje Nej, případně nahlásit emailem na adrese zakaznicke.centrum@nej.cz nebo telenicky na naší infolince 488 999 488.

Poštou:

 • Tištěné vyúčtování je doručováno Českou poštou do schránky jako obyčejné psaní. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku služeb ve výši 49 Kč za každé zaslané vyúčtování služeb. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte emailem na adrese zakaznicke.centrum@nej.cz nebo telenicky na naší infolince 488 999 488.

Výše uvedné způsoby je možné vzájemně kombinovat.


 Aktuální účty Nej.cz

 • Pro platby za služby jsou našim klientům zpřístupněny dva účty uvedené níže. Pro úhradu z účtu České spořitelny využívejte primárně účet u stejné banky, majitelé účtů ostatních bank by měli využívat primárně účet u Unicredit bank.

 9997776652/2700 (Unicredit bank)

 9997776652/0800 (Česká spořitelna - pro klienty téže banky)


Platební metody

Doporučujeme:

Inkaso

Hoďte složenky a starosti s platbami za hlavu. Zařiďte si ve své bance inkaso a platby za naše služby se Vám budou pravidelně odepisovat z účtu.

 • Nemusíte hlídat splatnost faktur, vyúčtování je uhrazeno automaticky. Komunikace probíhá přímo mezi námi a bankou.
 • Máte možnost si nastavit vlastní finanční limit pro platby za služby (dle zkušenosti doporučujeme nastavit dvojnásobnou výši limitu, než jsou měsíční poplatky)
 • Více informací pro správné nastavení platby naleznete níže v sekci Podrobné informace o způsobech platby

SIPO

V případě, že nemáte zřízen účet v bance, nevadí. Můžete využít starší typ platby SIPO, to Vám umožní sloučit všechny pravidelné platby (digitální televize, internet, voda, plyn, nájem atd.) do jedné platby.

 • Každý měsíc dostáváte platební doklad SIPO od České pošty, kde je uveden rozpis  jednotlivých plateb, takže máte kontrolu nad tím, za co kolik platíte. Vše zařídíte jednorázově  a poté se už nemusíte o nic starat.
 • Pokud nebudete platbu prostřednictvím SIPO aktivně využívat a uhradíte tři po sobě jdoucí vyúčtování jiným způsobem, automaticky vám změníme platební metodu na platbu převodem a nebudeme vám složenky dále zasílat. O provedeném kroku Vás vyrozumíme emailem, případně SMS zprávou, pokud máte správně vyplněny kontaktní údaje.

Ostatní:

Bankovní převod

Příkaz k úhradě můžete zadat osobně ve své bance nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví. Pro platby klientů jsou k dispozici dva účty.

 • Platbu vyřídíte na pobočce banky nebo jednoduše přes internetové bankovnictví
 • Platby lze provádět jednorázovým nebo trvalým příkazem
 • Více informací pro správné nastavení platby naleznete níže v sekci Podrobné informace o způsobech platby

Poštovní poukázka (složenka)

Poštovní poukázkou typu A můžete uhradit v hotovosti ve kterékoli pobočce České pošty. Pokud nechcete platit poplatky za složenku, můžete údaje použít pro bankovní převod nebo si vybrat některou z moderních platebních metod popsaných výše.

 • Zaplatíte vyúčtování pěkně postaru - složenkou
 • Na zaslání předtištěné složenky poštou obyčeným psaním do schránky se vztahje poplatek dle aktuálně platného ceníku služeb ve výši 22 Kč za zaslání každé jednotlivé složenky (je možné si zvolit mezi měsíční a čtvrtletní frekvencí zasílání složenek)
 • Na platbu se vztahuje poplatek České pošty (od 39 Kč)
 • Složenku si můžete vyplnit rovněž sami, v tom případě je třeba hlídat si splatnost vyúčtování a správně zadat číslo účtu i variabilní symbol. Jinak by se mohlo stát, že platbu zašlete na cizí účet nebo nebude možné ji u nás identifikovat. Částku zadávejte vždy přesně tak, jak je uvedeno ve vyúčtování (včetně haléřů a bez zaokrouhlení).
 • Je nutné počítat s časovou prodlevou připsání finančních prostředků na účet Nej.cz

Platba v hotovosti v zákaznickém centru Nej.cz

Pokud vám jde o co nejrychlejší zaplacení vyúčtování za služby Nej.cz (například z důvodu odpojení), je možné jej uhradit i v některé z našich poboček Nej.cz.

 • Částka bude navýšena o manipulační poplatek dle aktuálně platného ceníku služeb ve výši 49 Kč.

Hotovostní vklad v bance

Pokud vám jde o co nejrychlejší zaplacení vyúčtování za služby Nej.cz (například z důvodu odpojení) a nemáte k dispozici naše lokální zákaznické centrum, nebo toto platbu v hotovosti přímo nenabízí, můžete provést úhradu hotovostním vkladem přímo na jeden z našich účtů na pobočce banky Unicredit Bank, případně Česká spořitelna (pouze pro uživatele téže banky).

 • Za vklad si banka může účtovat poplatek dle svého ceníku služeb.
 • Při tomto typu platby je třeba hlídat si splatnost vyúčtování a správně zadat variabilní symbol. Jinak by se mohlo stát, že platbu nebude možné ji u nás identifikovat. Částku zadávejte vždy přesně tak, jak je uvedeno ve vyúčtování (včetně haléřů a bez zaokrouhlení).

Podrobné informace o způsobech platby

Platba inkasem

Inkaso je nejefektivnější způsob platby za služby Nej.cz. Stačí otevřít svůj účet pro inkasní platbu a vaše vyúčtování budou vždy včas automaticky zaplacena na zvolený bankovní účet Nej.cz.

Jak zřídit platbu bankovním inkasem?

 • Připravte si číslo účtu, ze kterého chcete inkasem pravidlně platit.
 • Přes internetové bankovnictví si nastavte svolení k inkasu nebo požádejte banku o otevření účtu pro inkasní platbu ve prospěch účtu Nej.cz, a to 9997776652/2700 (Unicredit bank) nebo 9997776652/0800 (Česká spořitelna - pouze pro klienty téže banky). Variabilní symbol ponechte prázdný, identifikace probíhá jiným způsobem.
 • Kontaktujte Nej.cz na lince 488 999 488, autorizujte se číslem smlouvy a PINem, případně číslem smlouvy a rodným číslem a požádejte o nastavení platby inkasem.

Co je inkasní limit a jak stanovit jeho výši?

 • Inkasní limit je maximální možná částka, o kterou si může Nej.cz zažádat vaši banku pro úhradu vyúčtování za služby v daném měsíci.
 • Když částka na vyúčtování překročí nastavený inkasní limit, nebude inkaso realizováno a služby nebudou uhrazeny. V takovém případě obdržíte upozornění na nedoplatek. Dlužnou částku pak uhradíte bankovním převodem, složenkou nebo hotově na naší pobočce nebo pobočce banky.
 • Nastavte si limit tak, aby pokrýval Vaši očekávanou měsíční útratu i s určitou rezervou.
 • Minimální výše limitu je z naší strany doporučena na dvojnásobek běžných plateb.
 • Inkasní limit, který jste nastavili ve vaší bance, musí odpovídat výši limitu, který jste nám nahlásili.

Doporučujeme vám nastavit raději vyšší inkasní limit. Nemějte obavy, že pak nebudete mít kontrolu nad svými platbami. Budete dostávat pravidelná vyúčtování a do dvou měsíců po vystavení vyúčtování můžete podat reklamaci, i když už byla částka odečtena z vašeho účtu. Reklamace tak jako tak nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování. Více o podmínkách reklamace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a provozních řádech jednotlivých služeb.

Platba bankovním převodem

 • Při zadávání platebního příkazu je třeba hlídat si splatnost vyúčtování a správně zadat číslo účtu i variabilní symbol. Jinak by se mohlo stát, že platbu zašlete na cizí účet nebo nebude možné ji u nás identifikovat, tzn. spárovat se smlouvou a faktura zůstane neuhrazená.
 • Variabilní symbol je vždy uveden ve vyúčtování. Jako variabilní symbol je možné zadat buď číslo smlouvy, nebo číslo daňového dokladu uvedené vlevo od čárového kódu ve vyúčtování. Žádné jiné značení není povoleno!
 • Částku zadávejte vždy přesně tak, jak je uvedeno ve vyúčtování (včetně haléřů a bez zaokrouhlení).

Časté chyby při platbách převodem nebo složenkou

Předejděte komplikacím. Nejčastější chybou při platbě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem je:

 • chybně uvedený variabilní symbol
 • chybně uvedená částka k úhradě
 • chybně uvedené bankovní spojení

Proto doporučujeme používat platbu inkasem nebo SIPO.

Nezapomeňte, že:

Zákazník je dle článku 4.12 VOP povinen každou platbu, mimo inkasní – upravuje článek 4.13, řádně identifikovat příslušným variabilním symbolem, jinak se platba nepovažuje za uhrazenou. Rovněž je povinen pravidelně kontrolovat, zda byla platba řádně a včas provedena.

Datem splatnosti uvedeném na vyúčtování je považováno datum připsání příslušné částky na příjmový účet společnosti Nej.cz s.r.o., jinak je vyúčtování v prodlení. Stejná povinnost platí pro všechny úhrady v náhradních termínech. Doporučujeme proto, abyste při realizaci plateb brali zřetel na časovou prodlevu převodu platby vaším bankovním ústavem, či v případě úhrady poštovní poukázkou na dobu zpracování Českou poštou, s.p.


Reklamace vyúčtování

Reklamovat můžete samozřejmě nesrovnalosti, které jste objevili ve vyúčtování.

Než podáte reklamaci, podívejte se nejdříve na údaje uvedené ve smlouvě a porovnejte, zda souhlasí s faktrou, případně zjistěte v čem se liší.

Podání reklamace

 • e-mailem na adresu zakaznicke.centrum@nej.cz
 • telefonicky na zákaznické lince 488 999 488
 • písemně na adrese:
  Zákaznické centrum Nej.cz, nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
 • osobně ve kterékoli pobočce Nej.cz

Průběh reklamace

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace stanoví § 64 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování, jinak právo reklamovat zaniká.

Ze zákona nemá podání reklamace odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti.

Pro vyřízení reklamace je zákonem stanovena lhůta 1 měsíce, ve výjimečných případech, jako je nutnost komunikace se zahraničními dodavateli, se lhůta prodlužuje na 2 měsíce.

 

 

© 2021 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl