Reklamace vyúčtování

Reklamovat můžete samozřejmě nesrovnalosti, které jste objevili ve vyúčtování.

Než podáte reklamaci, podívejte se nejdříve na údaje uvedené ve smlouvě a porovnejte, zda souhlasí s faktrou, případně zjistěte v čem se liší.

Podání reklamace

  • e-mailem na adresu reklamace@nej.cz
  • písemně na adrese:
    Zákaznické centrum Nej.cz, nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
  • osobně ve kterékoli pobočce Nej.cz

Průběh reklamace

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace stanoví § 64 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování, jinak právo reklamovat zaniká.

Ze zákona nemá podání reklamace odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti.

Pro vyřízení reklamace je zákonem stanovena lhůta 1 měsíce, ve výjimečných případech, jako je nutnost komunikace se zahraničními dodavateli, se lhůta prodlužuje na 2 měsíce.

zpět

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl