Platební metoda - Inkaso

Hoďte složenky a starosti s platbami za hlavu. Zařiďte si ve své bance inkaso a platby za naše služby se Vám budou pravidelně odepisovat z účtu.

  • Nemusíte hlídat splatnost faktur, vyúčtování je uhrazeno automaticky. Komunikace probíhá přímo mezi námi a bankou.
  • Máte možnost si nastavit vlastní finanční limit pro platby za služby (dle zkušenosti doporučujeme nastavit dvojnásobnou výši limitu, než jsou měsíční poplatky)


Jak zřídit platbu bankovním inkasem?

  • Připravte si číslo účtu, ze kterého chcete inkasem pravidlně platit.
  • Přes internetové bankovnictví si nastavte svolení k inkasu nebo požádejte banku o otevření účtu pro inkasní platbu ve prospěch účtu Nej.cz, a to 9997776652/2700 (Unicredit bank) nebo 9997776652/0800 (Česká spořitelna - pouze pro klienty téže banky). Variabilní symbol ponechte prázdný, identifikace probíhá jiným způsobem.
  • Kontaktujte Nej.cz na lince 488 999 488, autorizujte se číslem smlouvy a PINem, případně číslem smlouvy a rodným číslem a požádejte o nastavení platby inkasem.


Co je inkasní limit a jak stanovit jeho výši?

  • Inkasní limit je maximální možná částka, o kterou si může Nej.cz zažádat vaši banku pro úhradu vyúčtování za služby v daném měsíci.
  • Když částka na vyúčtování překročí nastavený inkasní limit, nebude inkaso realizováno a služby nebudou uhrazeny. V takovém případě obdržíte upozornění na nedoplatek. Dlužnou částku pak uhradíte bankovním převodem, složenkou nebo hotově na naší pobočce nebo pobočce banky.
  • Nastavte si limit tak, aby pokrýval Vaši očekávanou měsíční útratu i s určitou rezervou.
  • Minimální výše limitu je z naší strany doporučena na dvojnásobek běžných plateb.
  • Inkasní limit, který jste nastavili ve vaší bance, musí odpovídat výši limitu, který jste nám nahlásili.

Doporučujeme vám nastavit raději vyšší inkasní limit. Nemějte obavy, že pak nebudete mít kontrolu nad svými platbami. Budete dostávat pravidelná vyúčtování a do dvou měsíců po vystavení vyúčtování můžete podat reklamaci, i když už byla částka odečtena z vašeho účtu. Reklamace tak jako tak nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování. Více o podmínkách reklamace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a provozních řádech jednotlivých služeb.

zpět

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl