Phishing

Phishing je podvodná metoda, díky které se útočníci snaží získat osobní údaje uživatelů (nejen jméno, e-mail a telefon, ale v horším případě i čísla platebních karet nebo bankovních účtů). Šíří se podvodnými e-maily nebo falešnými stránkami, které často jeví podobnost se stránkami pravými. 

U těchto podvodných webových stránek je často patrný nátlak na uživatele v podobě časového limitu, během kterého musí být dotazník vyplněn, otázka zodpovězena apod. Útočníci se snaží zvýšit důvěryhodnost dotazníku i zobrazením loga různých společností a přidáním smyšlených komentářů fiktivních uživatelů.

zpět

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl