Časté chyby při platbách

Předejděte komplikacím. Nejčastější chybou při platbě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem je:

  • chybně uvedený variabilní symbol
  • chybně uvedená částka k úhradě
  • chybně uvedené bankovní spojení

Proto doporučujeme používat platbu inkasem nebo SIPO.

Nezapomeňte, že:

Zákazník je dle článku 4.12 VOP povinen každou platbu, mimo inkasní – upravuje článek 4.13, řádně identifikovat příslušným variabilním symbolem, jinak se platba nepovažuje za uhrazenou. Rovněž je povinen pravidelně kontrolovat, zda byla platba řádně a včas provedena.

Datem splatnosti uvedeném na vyúčtování je považováno datum připsání příslušné částky na příjmový účet společnosti O2 Czech Republic a.s., jinak je vyúčtování v prodlení. Stejná povinnost platí pro všechny úhrady v náhradních termínech. Doporučujeme proto, abyste při realizaci plateb brali zřetel na časovou prodlevu převodu platby vaším bankovním ústavem, či v případě úhrady poštovní poukázkou na dobu zpracování Českou poštou, s.p.

zpět

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl