Úvod Podpora Časté dotazy ke službám Internet Obecný návod pro nastavení Wi-Fi routeru

Obecný návod pro nastavení Wi-Fi routeru

Wi-Fi router je nutné při první instalaci nebo po resetu nastavit.

V tomto dokumentu najdete návod pro nastavení Wi-Fi routeru Archer C6. Popsaný postup lze využít pro většinu modelů Wi-Fi routerů TP Link a také pro routery ostatních výrobců.

Postup

 1. Zařízení připojte do elektrické sítě. Většina modelů disponuje tlačítkem On/Off označeným symbolem. Vždy se ujistěte, že je zařízení ve stavu On/Zapnuto.

 2. Po zapojení se automaticky rozsvítí LED kontrolky. Vyčkejte zhruba 2 minuty, než zařízení dokončí všechny operace potřebné ke spuštění.

 3. Wi-Fi router je nyní nutné připojit k internetové konektivitě. Ethernetový kabel zapojte do portu WAN. U většiny zařízení má WAN port modrou barvu. Ethernetový kabel musí být na druhé straně připojen do zařízení poskytovatele (kabelový modem, optický převodník, účastnická zásuvka nebo anténa).

 4. Do portu LAN zapojte druhý ethernetový kabel. Ten propojte se zařízením, přes které provedete konfiguraci Wi-Fi routeru (notebook nebo stolní počítač).

  TIP: Notebook či stolní počítač musí disponovat síťovou kartou a LAN portem RJ-45. Vždy doporučujeme konfiguraci přes kabel. Tím zajistíme propojení Wi-Fi routeru a počítače do jedné sítě.

 5. Pokud nemáte zařízení propojená síťovým kabelem, je možné provést konfiguraci prostřednictvím Wi-Fi.

  Z dostupných Wi-Fi sítí se připojte k té, která má totožný název jako váš Wi-Fi router (název a heslo najdete na štítku na spodní straně routeru). Název Wi-Fi najdete pod označením SSID, heslo pod označením Wireless Password. Heslo je defaultní (výchozí) a je platné u nových zařízení a po resetu zařízení.

 6. Otevřete si některý z dostupných webových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, aj.).

 7. Pro připojení do konfigurace Wi-Fi routeru je nutné do webového prohlížeče zadat adresu http://tplinkwifi.net. Nebo zadat přímo IP adresu Wi-Fi routeru 192.168.0.1, anebo 192.168.1.1 a stisknout Enter.

  TIP: IP adresu routeru lze také zjistit přes příkazový řádek příkazem „ipconfig“. Výchozí brána/Default gateway najdete IP adresu vašeho routeru.

  TIP: Někdy výchozí Wi-Fi připojení zahrnuje profil hosta bez hesla, ke kterému se můžete snadno připojit.

 8. Nyní se otevře stránka s výzvou k přihlášení do zařízení.

Zadejte:
Uživatelské jméno: admin
Heslo (méně často bývá „password“): admin
TIP: Pokud výše uvedené přihlašovací údaje nefungují, proveďte reset zařízení (delším podržením tlačítka
„reset“). Tím uvedete router do továrního nastavení, a poté znovu zadáte přihlašovací údaje (admin/admin).

Rozhraní Wi-Fi routeru a základní nastavení
1.    Časové pásmo – vybere čas UTC + 01:00.
Nastavení Wi-Fi routeru
Klikněte na tlačítko Další.


2.    Typ připojení k internetu – Nastavte Dynamická IP adresa.
Zařízení dostane automaticky IP adresu ze zařízení, které jste v předchozím kroku připojili do portu WAN.
TIP: U služeb typu DSL je nutné vybrat PPPoe. Pro nastavení doporučujeme kontaktovat technickou podporu Nej.cz.
Klikněte na tlačítko Další.
Typ připojení Wi-Fi


3.    Typ připojení k internetu – Klonování MAC adresy.
Ponechte volbu Neklonovat MAC adresu a kikněte na tlačítko Další

Typ připojení k internetu – Klonování MAC adresy.
4.    Nastavení bezdrátové sítě.
Název sítě:
Nastavte preferovaný název Wi-Fi sítě, nebo ponechte přednastavený název.
Heslo:
Nastavte požadované heslo k Wi-Fi síti, nebo ponechte přednastavené heslo.
Nastavení bezdrátové sítě.

Nastavení bezdrátové sítě 2
Kliknutím na tlačítko Uložit je nastavení Wi-Fi routeru hotové.

Nastavení Wi-Fi sítě final

Nově v seznamu Wi-Fi sítí uvídíte vaši nově pojmenovou Wi-Fi síť.

Nyní je třeba se k ní přihlásit aktuálním heslem.
TIP: U některých modelů výrobce TP Link je nutné následně v záložce Advanced/Network/WAN zaškrtnout položku Get IP Unicast DHCP.

Přihlášen k Wi-Fi síti

zpět

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl