Konektivita

Tento pojem označuje obecně propojení či spojení počítačů a jiných elektronických zařízení v síti. Může se jednat také o mobilní přístroje či počítačové terminály a v dnešní moderní době dokonce i auta. Nejdůležitějším ukazatelem je v tomto případě přenosová rychlost. Měří se pomocí množství přenesených dat za jednotku času, přičemž rozlišujeme mezi přenosem dat a jejich stahováním.

Můžeme se setkat ještě s pojmem internetová konektivita. Ta označuje možnosti připojení serveru k internetu. Pomalá či nízká konektivita se odráží na problémech s využíváním internetu. Webové stránky se pak načítají pomalu, neodchází pošta apod.

S konektivitou se také pojí známý termín FUP - soubor pravidel a opatření stanovující standard konektivity. Konektivitu lze v tomto kontextu chápat jako předem definovaný rozsah připojení. Po jeho překročení dochází k omezení.

zpět

© 2024 Nej.cz
Technické řešení Beneš & Michl