Oznámení o prodeji části podniku

S účinností od 1. 12. 2017 došlo k převodu části podniku O2 Fiber (dříve Internethome) ze společnosti O2 Czech Republic a. s. na Nej.cz s.r.o. Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2. K převodu části podniku došlo ve městech Ostrava, Orlová, Trutnov, Třebíč, Frýdek Místek a Kroměříž.

Na základě smlouvy uzavřené mezi zástupci společností O2 Czech Republic a.s. a Nej.cz s.r.o. přebrala Nej.cz s.r.o. od 1. 12. 2017 aktivity spojené s provozem a distribucí elektronických datových služeb, současně převzala práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv s koncovými zákazníky.

Pro řešení agendy u optických služeb internetového připojení jsou vám k dispozici následující kontakty:


488 999 888


Přejděte na Nej.cz s.r.o.
Přejdětě na O2 Fiber


V nejbližší době také budou aktualizovány webové stránky www.nej.cz, kde již brzy naleznete mimo jiných kompletní nabídku služeb v lokalitách Ostrava, Orlová, Trutnov, Třebíč a Kroměříž.